1. Hvad skal renoveres?
Er der en idé i at slå flere fluer med ét smæk, når man alligevel har stillads oppe? Flere typer renoveringer kan med fordel foretages samtidig. For eksempel giver det god mening at overveje en facaderenovering, når man alligevel har stillads oppe for at lægge taget om.

2. Kontakt en rådgiver
Det er væsentligt, at I som forening får god rådgivning – både juridisk og byggeteknisk. En byggeteknisk rådgiver kan hjælpe jer med projektbeskrivelsen og beslutninger samt komme med forslag til finansieringsmuligheder.

Det kan godt være, at de drømme foreningen har for ejendommen ikke er helt realistiske, så det er rart med en eksperts uvildige øjne på, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre, samt hvilke udgifter der er forbundet med projektet.

3. Hvordan skal projektet finansieres?
Oftest kan det betale sig at se på, om nogle af de eksisterende lån i foreningen bør omlægges. Hvilket lån der derefter kan og bør optages, afhænger af, hvor risikovillig foreningen er. Da renten fortsat ligger i den lave ende, giver det også mening at få udført større projekter (og låne hertil) nu, fordi man risikerer, at det bliver dyrere, hvis man venter nogle år.

4. Indhent flere tilbud
Den byggetekniske rådgiver kan også hjælpe med at få indhentet flere forskellige tilbud fra entreprenører og håndværkere, så I kan få jer et overblik over kommende udgifter.

5. Tilsyn
Mens projektet er undervejs, er det fuldstændig essentielt, at der føres tilsyn med arbejdet. For eksempel skal man sikre sig, at det rent faktisk er det aftalte arbejde, der udføres. Og hvis det ikke er, kan man nå at gribe ind. Derfor er det også vigtigt, at man først betaler for arbejdet, når det er afleveret og lever op til foreningens eller bestyrelsens forventninger.

Hos Vopa tilbyder vi byggeteknisk rådgivning til ejer– og andelsforeninger uanset, om I skal have foretaget en stor og gennemgribende renovering, eller der er tale om mindre renoveringsarbejder.

Vi tilbyder at komme ud til jer til et gratis og uforpligtende møde ude hos jer med én af vores kompetente byggesagkyndige.
Her kan I få sparring og overblik, og så udarbejder vi et skræddersyet tilbud til jer

Kontakt os i dag, og lad os se, om kemien passer.