Det årlige administrationsgebyr har indflydelse på den månedlige husleje, men ikke alle ejere- eller andelshavere tænker over, at det betyder noget, hvilken administrator (og dermed hvilken pris) de stemmer for til generalforsamlingerne.

I 2012 vedtog huslejenævnet i København, at en administrationsomkostning på 3.200 kroner pr. andels/ejerlejlighed var et acceptabelt prisniveau. Og så skulle man jo tro, at det gav ejere og andelshavere et pejlemærke at gå efter i forhold til, hvad der var en fair pris for ejendomsadministration.

Men der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til, hvad ejendomsadministration bør koste for den enkelte boligforening. Det kommer i høj grad an på, hvilke ydelser, der tælles med i den samlede årlige pris. Derudover har det betydning, hvor mange boligenheder, der er i foreningen, samt om der er erhvervslejemål.

Endelig har det betydning, hvor meget arbejde der er for administrator – er det en forening, som hele tiden har mange sager, som administrator skal deltage i, eller er der mere ’stille’ i foreningen, så administrator kun varetager de mest basale ting, som vedrører generalforsamlingen.

Mangler sammenligningsportal
Hvis vi vil sammenligne banker, har vi mybanker.dk, til pensionskasserne har vi faktaompension.dk, og til stort set alle andre produkter har vi tjenester som fx pricerunner.dk, men en portal som kan bruges til at sammenligne de forskellige administrationsfirmaers priser, glimrer stadig ved sit fravær.

Det ville ellers gøre det nemmere for bestyrelserne ude i andels- og ejerforeningerne, hvis de på forhånd kunne gå ind og tjekke, hvad de forskellige udbydere af ejendomsadministration tog for deres ydelser.

Gennemsigtighed om gebyrer
Men det ville også kræve, at der var standardiserede regler omkring priser på tillægsydelser – eller at man var sikker på, hvilke ydelser der var inkluderet i den årlige pris.

Desværre er det alt for ofte uigennemskueligt at vurdere, hvad man egentlig kommer til at betale for administration som fx andelshaver i løbet af den tid, man bor i boligen. For udover den procentdel af den årlige omkostning, som bliver lagt oveni huslejen, så kræver administratorer ofte tillægsgebyrer for mange forskellige ydelser.

For eksempel kan en andelshaver bliver pålagt vidt forskellige gebyrer hos de forskellige administrationsfirmaer for ydelser vedrørende salg, overdragelse og tinglysning, og da ikke to boligforeningers behov er ens, kræver det ofte en meget skræddersyet prissætning.

Indhentning af tilbud
På nuværende tidspunkt kan man betragte ejendomsadministration som en håndværksmæssig ydelse. Den eneste sammenligningsmetode er i hvert fald at indhente tre forskellige tilbud via én af de mange hjemmesider, der tilbyder denne service.

Men da man kun får tre tilbud via en sådan hjemmeside, bliver det ikke klart, om der var en fjerde udbyder, som var endnu billigere eller havde en bedre pakkeløsning. Ligeledes bliver det stadig ikke helt klart, hvilke tillægsydelser der er inklusiv i prisen. Så opsummeret er man altså nødt til at se på:

  • Hvilke ydelser er inklusiv og eksklusiv i det årlige gebyr? – er der fx en hjemmeside og support herpå?
  • Hvor mange enheder har foreningen?
  • Er der erhvervslejemål
  • Hvor mange ting skal administrator varetage på årsbasis.

Hos Vopa tilbyder vi både administration af ejer-, andelsforeninger og gårdlaug. Vi tror på gennemsigtige priser, så for at tydeliggøre eventuelle tillægspriser for den enkelte andelshaver/ejer, har vi lagt vores prisliste ud her.

Hvis I leder efter en ny administrator, er I velkomne til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.