Nye regler for energimærkning

Hvis du bor i tæt/lav bebyggelse, skal du fra 1. januar 2016 selv bestille og betale for et energimærke til din andelsbolig, hvor det tidligere var andelsboligforeningens ansvar. Der er ikke vedtaget ændringer for andelsboligforeninger, der udelukkende har vandrette skel mellem andelene.

energimaerke

Tidligere var det andelsforeningen, der skulle betale for et gyldigt energimærke, når en andelsbolig skulle sælges. Og sådan er det stadig, hvis boligen ellers ligger i en etageejendom.

Men ligger boligen i tæt eller lav bebyggelse, er der netop trådt nye regler i kraft. Fremover vil hver enkelt bolig i denne slags byggerier blive anset for værende én bygning, og derfor er det kun den pågældende bolig, der skal have et energimærke.

Det betyder også, at det nu er den enkelte andelshaver, der skal afholde udgiften til energimærket. Når en andelsbolig i lavt byggeri skal sælges, er det altså sælgeren, der har ansvaret for, at køber modtager et energimærke inden salget.

Processen

En energimærkning af en ejendom foregår i to etaper; først kommer vores certificerede energikonsulent ud til jer og laver en registrering, hvor han vurderer energiudgifter for den enkelte bolig eller ejendom. Dernæst udarbejder han besparelsesforslag, som tydeliggør, hvor man med fordel ville kunne lave energimæssige forbedringer og på den måde spare på udgifterne til fx el, gas og vand.

Gyldigheden

Husk, at nye energimærker er gyldige i 10 år. Hvis der er tale om et gammelt mærke fra mellem 2006-2011, er det dog gyldigt i 7 år. Det gamle energimærke kan også genbruges, hvis en bolig bliver solgt inden for gyldighedsperioden.

Hvis dit eller din forenings energimærke er ved at udløbe, skal du være mere end velkommen til at kontakte VOPA. Vi sender dig gerne et uforpligtende tilbud på energimærkning af din ejendom.