Ny bekendtgørelse skaber bedre bygningsmasse
Vi har tidligere gennemgået, hvad den nye lejelovs bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner betyder.

For eksempel skulle alle udlejere af private udlejningsejendomme med mindst 7 lejemål have udarbejdet en rullende 10-årig vedligeholdelsesplan inden den 1. juli 2016. Når det hedder en ’rullende’ vedligeholdelsesplan, betyder det, at den skal opdateres hvert år inden den 1. juli, så den altid gælder 10 år frem.

Intentionen bag bekendtgørelsen – at pålægge ejerne at vedligeholde deres ejendomme – er egentlig udmærket, da det kun kan fremme forbedring af boligmasserne rundt omkring i landet. Hos Vopa har vi igennem de sidste mange år set et hav af misligholdte ejendommen, fordi ejerne har nedprioriteret at bruge penge på vedligeholdelse.

Beboerrepræsentanter skal deltage
En del af kravet handler også om, at der med til gennemgang af ejendommen hvert år skal være en beboerrepræsentant foruden ejeren/udlejeren og en rådgiver.

Hos Vopa mener vi også, det er rigtig positivt, at man laver initiativer til beboerinddragelse, men den måde, som det er formuleret på i bekendtgørelsen er meget u-konkret og efterlader mange spørgsmål til, hvordan det rent praktisk skal foregå i forhold til samspillet mellem bygningens ejer og beboere, der jo ikke altid er på samme hold.

Hvor detaljeret skal planen være?
Jeppe Skou-Madsen, byggesagkyndig og partner i Vopa A/S, er kritisk over for bekendtgørelsens ringe detaljeringsgrad:

”Det er ikke defineret i bekendtgørelsen, hvilket detaljeringsniveau registreringen af de enkelte bygningsdele skal være på. Skal der for eksempel være fotodokumentation eller ej? Skal gennemgangen bare opstilles i et excel-ark, og så er det overstået, eller skal der tydeligt beregnes priser og estimater for vedligeholdelsesarbejder?”, spørger han.

Hvem skal udarbejde planen?
Man kan desuden undre sig over, at der ikke er et krav i bekendtgørelsen om, at planen skal udarbejdes af byggesagkyndige. Kravet lyder blot, at personen der skal gennemgå ejendommen, skal have byggeteknisk indsigt, men hvad indebærer det?

Generelt er bekendtgørelsen om rullende vedligeholdelsesplaner et positivt skridt, fordi der kommer mere fokus på vedligeholdelse af ejendomme, men vi savner også et øget fokus på bæredygtighed fx ved at lade energimæssig forbedring og vedligehold gå hånd i hånd.

Hos Vopa bistår vi gerne med rådgivning i forbindelse med både udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og energirenovering.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud i dag.