Lovkrav om individuelle varmtvandsmålere i lejligheder

Fra 1. januar 2017 træder målerbekendtgørelsen i kraft. Det betyder at det ikke længere vil være lovligt med fællesmålere i ejer- og andelsboligforeninger.varmtvandsmaaler
Lejlighederne skal således have installeret individuelle varmtvandsmålere så forbruget kan afregnes mere nøjagtigt for den enkelte ejer.

Det er transport og bygningsministeriet som har vedtaget målerbekendtgørelsen (BEK nr. 563).
I Bekendtgørelsens § 6 stk. 2 står der, at der inden 31/12-2016 i ejendomme med fælles vandforsyning skal installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Der står desuden i bekendtgørelsen at det er ejer- eller andelsforeningerne der skal dokumentere om det er rentabelt med målerne. En evt. fejlvurdering kan jf. bekendtgørelsen medføre bødestraf til bygningsejeren (ejer- eller andelsforeningen).

Skal I have vurderet jeres varmtvandsmålere?

Vopa tilbyder ejer- og andelsforeninger at besigtige ejendommen og vurdere om det er teknisk gennemførligt. Hvis det er teknisk gennemførligt at installere målere vil vi udarbejde en rentabilitetsberegning og give jer vores anbefaling.

Prisen for undersøgelse, afrapportering inklusiv rentabilitesberegning og gennemgang af rapporten med bestyrelsen er 4.995,- inkl. Moms.

Kontakt os på telefon eller mail hvis I ønsker at gøre brug af vores tilbud inden 31/12-16.