Ifølge en opgørelse over boligprisernes niveau fra Boligøkonomisk Videncenter, stiger boligpriserne i København, mens det i resten af landet ser helt anderledes ud, skriver ABF.

Boligøkonom, Curt Liliegren forklarer til ABF, at disse udviklingen i prisniveauer både gælder ejerboligmarkedet og andelsboligmarkedet.

Gentrificering af boligmarkedettekstboks om boligpriser
Mange af de gamle arbejderkvarterer i København er blevet mere trendy, hvilket betyder, at tilflytterne hertil har højere uddannelser og indkomster, end de havde før. Det resulterer i, at personer med lavere indtægt efterhånden presses ud af boligmarkedet i København.

Det er især også i København, at boligmarkedet er overophedet. For eksempel ligger andelsboliger ikke særlig lang tid, før de bliver solgt. Men at der skulle være en reel boligboble i gang, mener Curt Liliegren dog ikke, for boligpriserne er stadig lavere end priserne fra 2007, hvor de ellers toppede i Danmark.

Danmarks Statistik og flere fremskrivningsprognoser fortæller dog historien om et København, der hvert år bliver tættere beboet, fordi der kommer så mange nye tilflyttere. Rent faktisk er der tale om ca. 1000 nye indbyggere om måneden, og der er ikke kun tale om studerende eller forskere, som måske flytter igen efter endt ophold.

I stedet er der tale om flere faktorer, herunder det såkaldte ’fødselsoverskud’ (forskellen mellem antal fødsler og antal dødsfald), københavnernes generelle længere levetid, og så naturligvis alle de tilflyttere fra resten af Danmark, EU, USA eller fx Indien, som kommer til hovedstaden for at studere eller forske.

Politiken nævnte fornyligt, at der efterhånden er flere og flere, der flytter fra Hovedstaden, men Curt Liliegren mener, at dette billede er forvrænget i forhold til de overordnede tal. Fraflytningen fra København handler primært om, at nogle børnefamilier vælger at flytte ud af byen, men det rykker ikke synderligt ved de overordnede tilflyttertal.

I vandkantsdanmark ser det helt anderledes ud
Ikke blot i Danmark, men på globalt plan ser man en tendens til mange små, fragmenterede boligmarkeder i stedet for ét stort. Det øger forskellene mellem land og by, og det er en slags ond eller god cirkel alt efter hvem, man spørger. For byerne har ofte mere at tilbyde beboerne i form af både indkøb, kulturliv, pasningsmuligheder og jobs, og derfor er det mere attraktivt for mange at bosætte sig i byerne permanent.

Men når der netop kommer flere tilflyttere til byerne, så bevares også incitamentet for at blive ved med at udvikle og forbedre forholdene for beboerne, og så bliver pengene brugt i større byer i stedet for i provinsen og udkantskommunerne, og så fortsætter spiralen.

Mange af storbyerne har også etableret store grønne områder, byfornyelser og kvarterløft, så indbyggerne nu har muligheden for at kombinere de grønne og rolige omgivelser og byens puls, hvilket mindsker behovet for at flytte ud af byen.

Hos Vopa har vi stor erfaring med rådgivning inden for blandt andet gårdhaver og gårdlaug, så hvis du bor i en andels– eller ejerforening, som trænger til lidt grønnere omgivelser, skal du være velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.