For nylig skrev vi om Københavns Kommunes byfornyelsesordning, som især giver tilskud til grønne baggårde. Mange boligforeninger i København har haft glæde af ordningen og fået lavet nye, bæredygtige løsninger for fx skraldeskure i gårdmiljøet. Men hvordan skal affaldet så egentlig sorteres?

Vi får yderligere skraldesortering
De nye skraldeskure indrettes efter, at vi i højere grad skal til at sortere vores affald. Hos Københavns Kommune skal man nu sortere sit affald i 10 forskellige kategorier, hvis man bor i lejlighed. Kategorierne er dagrenovation, pap, metal, storskrald, farligt affald, papir, hård plast, elektronik, glas og haveaffald.

I de nye skure opstilles således containere, som passer specifikt til de nye sorteringsregler. Københavns Kommune sender også en sorteringsvejledning ud cirka en gang årligt, men for overblikkets skyld kan vi her nævne et par af de gældende regler.

Dagrenovation
Dit daglige affald (især fra køkkenet), som fx madrester, mælkekartoner, glødepærer, hygiejneaffald osv. skal smides ud i de dertil opstillede containere. Det bliver herefter kørt til forbrændingen, hvor det omdannes og brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.

Papir og pap
Papir og pap skal sorteres hver for sig i to forskellige containere, fordi de skal bruges til forskellige formål. Pap finder du fx i emballage og papkasser. Papir er fx gamle aviser, blade, bøger, kontorpapir og andre tryksager. Fælles for papir og pap er, at det kun kan genbruges, hvis det er rent (for fx madrester). Begge dele genbruges til hhv. nye pap- og papir-produkter.

Elektronik og metal
Alle de ting i dit hjem, som har ledning eller fx batterier og kan være i beholderen til elektronik, skal i denne container. Hvis der er tale om stort elektronik som fx tv og hårde hvidevarer, skal man bestille afhentning hos Københavns Kommunes ’Nem Affaldsservice’.
Elektroniske apparater bliver skilt ad på et demonteringsanlæg, og alle metaldele kan genanvendes igen og igen.

Der er generelt rigtig mange genstande i vores hjem, der består af metal, fx værktøj, køkkengrej og konservesdåser samt meget andet, som kan genbruges. Nogle gange består en genstand også af flere forskellige materialer udover metal, men sådanne ting skal stadig sorteres som metal-affald, for når det smeltes om, foregår det ved så høj varme, at fx træ eller plastik alligevel bare går op i røg.

I de fleste gårde er der containere til hård plast og haveaffald, mens glas ofte skal afleveres i de offentlige glascontainere rundt omkring. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde en container nær dig. Haveaffald bliver afhentet fra 1. marts og 38 uger frem.

Storskrald og farligt affald
Indbo, der er mindre end 150 cm i længden og 120 cm i højden, må stilles ud til storskrald. Og det må ikke være tungere, end hvad to personer kan bære. På Østerbro, Nørrebro, i Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og i Bispebjerg skal træ, der kan genbruges, stilles for sig.

Farligt affald som fx maling og opløsningsmidler skal sættes i det dertil-indrettede miljøskab eller afleveres hos Miljøbilen, hos Farvehandlere eller på den nærmeste genbrugsstation. Medicinrester skal afleveres på apoteket.

Kompost
I nogle gårde sætter man forsøgsvist kompostmaskiner op. Disse maskiner kan man så smide kompostaffald i, som dernæst kan anvendes som gødning på plæner, i bede og potteplanter.

Hos Vopa kan vi bistå jer, hvis I går med drømme om at få renoveret gårdanlægget i foreningen. Vi tilbyder rådgivning og sparring i forbindelse med renovering, byfornyelsesansøgninger eller konkrete gårdanlægsarbejder. Kontakt for et uforpligtende tilbud i dag.