Standardstørrelser afløser lysberegneren
altan2
I sidste måned skrev vi om kritikken af Københavns Kommunes værktøj ’lysberegneren’, som var udviklet for bedre at kunne vurdere størrelser på altaner ift. lysindfald i den underliggende lejlighed. Lysberegneren blev af de tre største altanfirmaer vurderet som for restriktiv til, at de fleste altaner, som blev opført i 2015, ville blive godkendt.

På baggrund af denne kritik blev det besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udarbejde endnu en revision af de gældende retningslinjer. I går aftes blev Forvaltningens forslag til reviderede retningslinjer så endeligt vedtaget, så beregningen af lysindfald skulle blive mindre restriktiv. Det skulle gerne føre til mere effektiv sagsbehandling og mere ensartede afgørelser. De overordnede retningslinjer for standardstørrelser baseres på forskellige sammensætninger af følgende faktorer:

  • Hvorvidt altanen er til gården eller gaden
  • Hvilken sal altanen er på
  • Hvor stor afstanden til den modstående bygning er
  • Hvor høj bygningen er
  • Hvor højt der er til loftet
  • Hvor mange vinduesfag i den underliggende lejlighed, der dækkes af altanen

Altid konkrete vurderinger
De nye standardstørrelser skal tage hensyn til både dagslys, byrum, bygningen proportioner og anvendelighed. Samtidig skal de øvrige retningslinjer også medtages i de konkrete vurderinger af den enkelte altan. Men i visse situationer vil det dog være nødvendigt at vurdere den enkelte bygnings proportioner til vurdering af den konkrete altanopsætning. I disse tilfælde hvor bygningen afviger for meget fra forudsætningerne for standardstørrelserne, kan lysberegneren stadig anvendes.

Dybder mod gården eller gaden
I henhold til standardstørrelserne vil dybden på altaner mod gaden afhænge af, hvor stor afstand der er til den modstående bygning, samt hvor høj bygningen er. For eksempel må en altan i en bygning på 5 etager eller derunder i en gade, hvor afstanden til den modstående bygning er 8-10 meter, være maksimalt 70 cm dyb. Hvis afstanden derimod er over 25 meter, må dybden på altanen være 130 cm.

Hvis altanen er mod gården, afhænger dybden også af afstanden til modstående bygning, men derudover har det betydning, hvilken sal altanen skal sidde på, samt hvor højt der er til loftet på den pågældende sal. Eksempelvis vil en altan på 2. sal og op med en lofthøjde på under 2,9 meter og 14-25 meter til modstående bygning kunne godkendes til at være 130 cm dyb.

Længder baseret på antal vinduesfag
Længden på altaner vil også blive baseret på dagslys i den underliggende lejlighed. I denne forbindelse har det også betydning, hvor mange vinduesfag, der dækkes af den overliggende altan. Som udgangspunkt må kun 1 vinduesfag dækkes i lejligheder med 2-3 vinduesfag, 2 vinduesfag må dækkes i lejligheder med 4-7 vinduesfag, og 3 vinduesfag må dækkes i lejligheder med 8 eller flere vinduesfag.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af det nye forslag holdt møder med repræsentanter fra altanbranchen, og der er bred enighed om og opbakning til, at de vejledende standardstørrelser skal danne udgangspunkt for de fremtidige retningslinjer på området.

Husk, at hvis du går med altandrømme, er du altid velkommen til at kontakte VOPA, som kan vejlede og rådgive om, hvilken løsning, der vil passe i din bygning.