Nyheder

På denne side bliver der løbende lagt artikler og blogindlæg op om relevante emner i forhold til ejer-/andelsforeninger og ejendomsadministration. 

Du vil også kunne læse artikler, der vedrører vedligehold og energimærkning af ejendomme, og du kan få byggeteknisk indblik i alt fra altaner til tagrenoveringer.

E/F Frankrigshusene

Nye altaner på Amager Ejerforeningen Frankrigshusene på Amager har valgt Vopa som rådgiver til deres kommende altanprojekt. Projektet omfatter udskiftning af ...

Snerydning – spørgsmål og svar

Så faldt den første sne i København – hvordan var det nu liiiige med snerydning? Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation har svaret på ...

Godt Nytår

...

Fremtidens Andelsbolig 2016

På lørdag den 5. november kl. 10-18 afholdes Fremtidens Andelsbolig i Øksnehallen i København. Her er vi selvfølgelig også med! ...

Fremtidens Andelsbolig

Har i styr på jeres varmtvandsmålere i foreningen?

Lovkrav om individuelle varmtvandsmålere i lejligheder Fra 1. januar 2017 træder målerbekendtgørelsen i kraft. Det betyder at det ikke længere ...

Inspiration til arbejdsdag i boligforeningen

Som regel er der arbejdsdag i andels– eller ejerforeningen en gang om året eller hvert halve år. Det foregår typisk ...

Naboklager

Mange andels– og ejerforeninger i København ligger i etageejendomme. Og når vi bor tæt sammen, er der øget risiko for ...

Betaler I for meget i husleje?

Det årlige administrationsgebyr har indflydelse på den månedlige husleje, men ikke alle ejere- eller andelshavere tænker over, at det betyder ...

Sådan får I etableret en ny fællesgård gratis

Vi har før skrevet om, at Københavns Kommunes byfornyelseslovgivning gør det muligt for ejer- eller andelsforeninger at få renoveret baggården ...

gårdhave

5 ting at huske inden renovering i ejer- og andelsforeningen

1. Hvad skal renoveres?
Er der en idé i at slå flere fluer med ét smæk, når man alligevel har ...

Billede af en tagrenovering

Storm- og skybrudsskader

Vejret i Danmark bliver mere og mere voldsomt på grund af klimaforandringer. Derfor får vi også flere skybrud og storme, ...

skybrud, der kræver kælderrenovering

Hvad skal der ske med andelsboligmarkedet i 2016?

Ifølge en opgørelse over boligprisernes niveau fra Boligøkonomisk Videncenter, stiger boligpriserne i København, mens det i resten af landet ser ...

billede af bygning med grønne blade foran

Tema: Brug jeres opsparede penge til energirenovering!

Isolér med jeres pengesedler ”Mange ejer- og andelsforeninger har penge stående i banken, men de bør investere i energirenoveringer i ...

Et billede af en krakerleret facade. Her kan en energirenovering formentlig indtænkes.

Giver energimærkning overhovedet besparelser?

Debatten raser om energimærkningsloven Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt blev i oktober 2015 bedt om at redegøre for, ...

Billede af et hus og en energimærke-skala.

Fordele og ulemper ved rullende vedligeholdelsesplaner

Ny bekendtgørelse skaber bedre bygningsmasse
Vi har tidligere gennemgået, hvad den nye lejelovs bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner betyder. For eksempel ...

Nye, reviderede altanregler endeligt vedtaget

Standardstørrelser afløser lysberegneren
I sidste måned skrev vi om kritikken af Københavns Kommunes værktøj ’lysberegneren’, som var udviklet for bedre ...

Udskiftning i boligforeningers bestyrelse giver tab af viden

Hvordan slipper man for, at vigtig viden går tabt, når et bestyrelsesmedlem udskiftes? I en andels– eller ejerforening er det ...

Sammenlægning af lejligheder

De små utidssvarende lejligheder Der kan være mange gode grunde til, at man ønsker at sammenlægge to lejligheder i fx ...

byggeraadgivning

Vinduer og indeklima

Dine vinduer har betydning for indeklimaet. Hvis indeklimaet i din bolig er dårligt, risikerer du ikke kun højere udgifter, men ...

vindue

Sådan foregår en generalforsamling i andelsforeningen

Én gang årligt skal der afholdes generalforsamling i andelsforeningerne rundt om i landet. Men hvilke ting er smarte vide, inden ...

Billede af en kvinde til en generalforsamling

Energimærkningsregler ændres

Nye regler for energimærkning Hvis du bor i tæt/lav bebyggelse, skal du fra 1. januar 2016 selv bestille og betale ...

energimaerke

Altanregler dumper

Regler for altaner i København skal ændres. Igen. Københavns kommune havde vedtaget nye regler for altaner i København, som havde ...

altan

Den nye lejelov

Rullende vedligeholdelsesplaner – hvad betyder det? Den 13. januar 2016 trådte bekendtgørelsen om vedligeholdelsesplaner i den nye lejelov i kraft. Den ...

vedligeholdelsesplan