På denne side bliver der løbende lagt artikler og blogindlæg op om relevante emner i forhold til ejer-/andelsforeninger og ejendomsadministration.

Du vil også kunne læse artikler, der vedrører vedligehold og energimærkning af ejendomme, og du kan få byggeteknisk indblik i alt fra altaner til tagrenoveringer.

Fremtidens Andelsbolig

Fremtidens Andelsbolig 2016

Af VOPA | 3. november 2016

På lørdag den 5. november kl. 10-18 afholdes Fremtidens Andelsbolig i Øksnehallen i København. Her er vi selvfølgelig også med! Det bliver en begivenhedsrig dag, hvor ABF inviterer alle 360.000 beboere fra hele landets private andelsboligforeninger til foredrag, workshops, debatter og messe med 2000 kvm udstilling og livsstilsområder Her kan du blandt andet: – Møde […]

Har i styr på jeres varmtvandsmålere i foreningen?

Af VOPA | 12. oktober 2016

Lovkrav om individuelle varmtvandsmålere i lejligheder Fra 1. januar 2017 træder målerbekendtgørelsen i kraft. Det betyder at det ikke længere vil være lovligt med fællesmålere i ejer- og andelsboligforeninger. Lejlighederne skal således have installeret individuelle varmtvandsmålere så forbruget kan afregnes mere nøjagtigt for den enkelte ejer. Det er transport og bygningsministeriet som har vedtaget målerbekendtgørelsen […]

Københavner: Sådan sorterer du dit affald

Af VOPA | 31. marts 2016

For nylig skrev vi om Københavns Kommunes byfornyelsesordning, som især giver tilskud til grønne baggårde. Mange boligforeninger i København har haft glæde af ordningen og fået lavet nye, bæredygtige løsninger for fx skraldeskure i gårdmiljøet. Men hvordan skal affaldet så egentlig sorteres? Vi får yderligere skraldesortering De nye skraldeskure indrettes efter, at vi i højere […]

Inspiration til arbejdsdag i boligforeningen

Af VOPA | 30. marts 2016

Som regel er der arbejdsdag i andels– eller ejerforeningen en gang om året eller hvert halve år. Det foregår typisk ved, at bestyrelsen indkalder til arbejdsdag (oftest i en weekend), hvor ejere eller andelshavere så mødes for at reparere, male eller foretage andet forefaldende arbejde på ejendommen eller gårdanlægget. Hvem skal deltage? Der kan naturligvis […]

Naboklager

Af VOPA | 18. marts 2016

Mange andels– og ejerforeninger i København ligger i etageejendomme. Og når vi bor tæt sammen, er der øget risiko for sammenstød, men hvad stiller man egentlig op med naboklager i ejer-/andelsforeningen? De fleste, der har boet i Københavns ældre etageejendomme, ved, at man må tolerere en vis mængde almindelig hverdagsstøj fra naboer. Det kan være […]

Betaler I for meget i husleje?

Af VOPA | 17. marts 2016

Det årlige administrationsgebyr har indflydelse på den månedlige husleje, men ikke alle ejere- eller andelshavere tænker over, at det betyder noget, hvilken administrator (og dermed hvilken pris) de stemmer for til generalforsamlingerne. I 2012 vedtog huslejenævnet i København, at en administrationsomkostning på 3.200 kroner pr. andels/ejerlejlighed var et acceptabelt prisniveau. Og så skulle man jo […]

gårdhave

Sådan får I etableret en ny fællesgård gratis

Af VOPA | 14. marts 2016

Vi har før skrevet om, at Københavns Kommunes byfornyelseslovgivning gør det muligt for ejer- eller andelsforeninger at få renoveret baggården helt gratis. Men hvordan foregår det helt konkret, og hvilke ting bør man som forening tage med i sine overvejelser? Byfornyelseslovgivningen giver eller normalt kun mulighed for at få dækket op til 1/3 af det […]

Billede af en tagrenovering

5 ting at huske inden renovering i ejer- og andelsforeningen

Af VOPA | 13. marts 2016

1. Hvad skal renoveres? Er der en idé i at slå flere fluer med ét smæk, når man alligevel har stillads oppe? Flere typer renoveringer kan med fordel foretages samtidig. For eksempel giver det god mening at overveje en facaderenovering, når man alligevel har stillads oppe for at lægge taget om. 2. Kontakt en rådgiver […]

skybrud, der kræver kælderrenovering

Storm- og skybrudsskader

Af VOPA | 8. marts 2016

Vejret i Danmark bliver mere og mere voldsomt på grund af klimaforandringer. Derfor får vi også flere skybrud og storme, som kan få ret omkostningsrige konsekvenser. Alene i 2015 ramte fem storme med vindstød af orkanstyrke Danmark. Det kunne boligejerne mærke, for ifølge Codans vejrundersøgelse, der har fokus på danskernes forhold til klima, vildt vejr […]

billede af bygning med grønne blade foran

Hvad skal der ske med andelsboligmarkedet i 2016?

Af VOPA | 7. marts 2016

Ifølge en opgørelse over boligprisernes niveau fra Boligøkonomisk Videncenter, stiger boligpriserne i København, mens det i resten af landet ser helt anderledes ud, skriver ABF. Boligøkonom, Curt Liliegren forklarer til ABF, at disse udviklingen i prisniveauer både gælder ejerboligmarkedet og andelsboligmarkedet. Gentrificering af boligmarkedet Mange af de gamle arbejderkvarterer i København er blevet mere trendy, […]