På denne side bliver der løbende lagt artikler og blogindlæg op om relevante emner i forhold til ejer-/andelsforeninger og ejendomsadministration.

Du vil også kunne læse artikler, der vedrører vedligehold og energimærkning af ejendomme, og du kan få byggeteknisk indblik i alt fra altaner til tagrenoveringer.

Et billede af en krakerleret facade. Her kan en energirenovering formentlig indtænkes.

Tema: Brug jeres opsparede penge til energirenovering!

Af VOPA | 4. marts 2016

Isolér med jeres pengesedler ”Mange ejer- og andelsforeninger har penge stående i banken, men de bør investere i energirenoveringer i stedet”, siger byggesagkyndig og direktør for Vopa Ejendomsadministration, Jeppe Skou-Madsen. Vi har i de senere år oplevet flere og flere ejer– og andelsforeninger, der glemmer at bruge penge på energirenovering i forbindelse med større vedligeholdelsesprojekter […]

Billede af et hus og en energimærke-skala.

Giver energimærkning overhovedet besparelser?

Af VOPA | 3. marts 2016

Debatten raser om energimærkningsloven Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt blev i oktober 2015 bedt om at redegøre for, hvor mange private udlejningsejendomme og almene boligafdelinger, der ikke har et lovpligtigt energimærke. Hertil svarede ministeren, at det faktisk er mellem 50 og 60 % af de 140.000 lejeboliger, der ikke er blevet energimærket. Årsagerne […]

Fordele og ulemper ved rullende vedligeholdelsesplaner

Af VOPA | 24. februar 2016

Ny bekendtgørelse skaber bedre bygningsmasse Vi har tidligere gennemgået, hvad den nye lejelovs bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner betyder. For eksempel skulle alle udlejere af private udlejningsejendomme med mindst 7 lejemål have udarbejdet en rullende 10-årig vedligeholdelsesplan inden den 1. juli 2016. Når det hedder en ’rullende’ vedligeholdelsesplan, betyder det, at den skal opdateres hvert år […]

Nye, reviderede altanregler endeligt vedtaget

Af VOPA | 23. februar 2016

Standardstørrelser afløser lysberegneren I sidste måned skrev vi om kritikken af Københavns Kommunes værktøj ’lysberegneren’, som var udviklet for bedre at kunne vurdere størrelser på altaner ift. lysindfald i den underliggende lejlighed. Lysberegneren blev af de tre største altanfirmaer vurderet som for restriktiv til, at de fleste altaner, som blev opført i 2015, ville blive […]

Udskiftning i boligforeningers bestyrelse giver tab af viden

Af VOPA | 22. februar 2016

Hvordan slipper man for, at vigtig viden går tabt, når et bestyrelsesmedlem udskiftes? I en andels– eller ejerforening er det normalt, at bestyrelsen består af frivillige kræfter. Beboere stiller op frivilligt til generalforsamlinger og bliver så typisk valgt ind for 1- eller 2-årige perioder. Ofte dropper bestyrelsesmedlemmer så posten efter en periode eller to, fordi […]

byggeraadgivning

Sammenlægning af lejligheder

Af VOPA | 5. februar 2016

De små utidssvarende lejligheder Der kan være mange gode grunde til, at man ønsker at sammenlægge to lejligheder i fx en andelsforening. Et klassisk eksempel er, at lejlighederne i den forening, man ønsker at bo, simpelthen er for små for den moderne familie. En lille 2-værelses lejlighed på 45 m2 viser sig fx sjældent brugbar […]

vindue

Vinduer og indeklima

Af VOPA | 1. februar 2016

Dine vinduer har betydning for indeklimaet. Hvis indeklimaet i din bolig er dårligt, risikerer du ikke kun højere udgifter, men det kan også give helbredsproblemer i form af fx koncentrationsbesvær, hovedpine og allergi. Heldigvis findes der flere gode råd til at undgå disse ting. Et væsentligt område at kigge på, når man taler om indeklima, […]

Billede af en kvinde til en generalforsamling

Sådan foregår en generalforsamling i andelsforeningen

Af VOPA | 1. februar 2016

Én gang årligt skal der afholdes generalforsamling i andelsforeningerne rundt om i landet. Men hvilke ting er smarte vide, inden generalforsamlingen løber af stablen? Indkaldelse og dagsorden Der skal udarbejdes en indkaldelse til generalforsamlingen, som skal sendes ud senest fire uger inden den fastsatte dato. Det er bestyrelsen i andelsforeningen, som typisk sender indkaldelsen ud […]

energimaerke

Energimærkningsregler ændres

Af VOPA | 28. januar 2016

Nye regler for energimærkning Hvis du bor i tæt/lav bebyggelse, skal du fra 1. januar 2016 selv bestille og betale for et energimærke til din andelsbolig, hvor det tidligere var andelsboligforeningens ansvar. Der er ikke vedtaget ændringer for andelsboligforeninger, der udelukkende har vandrette skel mellem andelene. Tidligere var det andelsforeningen, der skulle betale for et […]

altan

Altanregler dumper

Af VOPA | 23. januar 2016

Regler for altaner i København skal ændres. Igen. Københavns kommune havde vedtaget nye regler for altaner i København, som havde til formål at gøre det lettere at få en altan til sin lejlighed, men det viste sig, at reglerne gjorde det mere besværligt, end det havde været førhen. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået udviklet en lysberegner, […]