Vi har før skrevet om, at Københavns Kommunes byfornyelseslovgivning gør det muligt for ejer- eller andelsforeninger at få renoveret baggården helt gratis.
Men hvordan foregår det helt konkret, og hvilke ting bør man som forening tage med i sine overvejelser?

Byfornyelseslovgivningen giver eller normalt kun mulighed for at få dækket op til 1/3 af det totale byggebudget, men når det kommer til gårdanlæg, er der altså mulighed for at få dækket hele udgiften. Det gælder dog hovedsageligt gamle og slidte baggårde.

Hvis man bor i en boligforening, hvor fællesgården trænger til en kærlig hånd, skal man udarbejde en ansøgning til kommunen, som så vælger ti gårdanlæg om året, der kan få dækket udgifterne til renovering.

Hvis foreningens baggård deles med andre foreninger i en karré, er man dog nødt at blive enige med de andre foreninger først. Kommunen giver både tilskud til projektering og anlægsarbejdet.

Forhindrer vandskader og oversvømmede kældre
Ofte bliver der ved renovering af gårdrummet lavet løsninger, som har til formål at lede vandet væk fra bygningerne, så man samtidig med omlægning af gården bliver skybrudssikret. Det er væsentligt, fordi mange københavnske kælderrum har fået store skader på grund af de senere års store skybrud.

Grønne tage
En løsning som er blevet populær, er at få etableret nye skraldeskure med såkaldt grønne tage.
De grønne tage henviser til, at man planter fx stauder og græsser på skraldeskurene, så de kan opsamle regnvand i de perioder, hvor der er meget regn, fx ved skybrud. På den måde aflastes det omkringliggende kloaknet, så man måske undgår oversvømmelser.

Hvordan skal gårdhaven se ud?
Hvis I er så heldige at få godkendt jeres ansøgning af kommunen, begynder beslutningsprocessen omkring, hvordan gårdanlægget skal se ud. Her skal I selvfølgelig blive enige med eventuelt øvrige foreninger i karréen. Derudover skal I have en totalrådgiver, som kan hjælpe med at planlægge omlægning af gården.

Hos Vopa har vi stor erfaring med rådgivning i forhold til nye gårdanlæg. Vi hjælper også gerne med ansøgningsprocesser til Københavns Kommune. Man kan søge hele året rundt, og sagsbehandlings- og renoveringstiden tager cirka to år fra første informationsmøde med kommunen, til I har et nyt, færdigt gårdanlæg.

Krav om gårdlaug
Det er et krav fra Københavns Kommune, at der oprettes et gårdlaug, som fremadrettet skal stå for vedligehold af det nye gårdanlæg. Hvis I derfor påtænker at stifte et gårdlaug, kan Vopa bistå med stiftelse og fremadrettet administration.

Tag kontakt til os for et uforpligtende tilbud på rådgivning, så ser vi om vores kemi matcher.