byggeraadgivningDe små utidssvarende lejligheder

Der kan være mange gode grunde til, at man ønsker at sammenlægge to lejligheder i fx en andelsforening. Et klassisk eksempel er, at lejlighederne i den forening, man ønsker at bo, simpelthen er for små for den moderne familie.

En lille 2-værelses lejlighed på 45 m2 viser sig fx sjældent brugbar til en familie på 4. Men hvad nu hvis man simpelthen elsker at bo i den pågældende forening, som bare ikke har større lejligheder? Ja, så er eneste mulighed – udover at flytte – at undersøge muligheden for at lægge to lejligheder sammen. Men der er mange ting, man skal forhold sig til, når man tænker på at lægge lejligheder sammen.

Konsultér foreningens bestyrelse og vedtægter

For det første skal det fremgå af foreningens vedtægter, at det er tilladt at sammenlægge lejligheder. I nogle foreninger er det kun tilladt at sammenlægge to nabolejligheder i samme opgang og ikke op- eller nedgående retning eller fra opgang til opgang.

Hvis det i din forening er tilladt at sammenlægge lejligheder sådan, som du ønsker, skal du sende en beskrivelse til bestyrelsen og foreningen administrator af, hvad du har tænkt dig at gøre. Bestyrelsen skal godkende de påtænkte arbejder på forhånd og opsætte en frist for, hvornår de skal være færdige.

Det er naturligvis et krav, at alt udføres af autoriserende håndværkere, og at der er indhentet de påkrævende byggetilladelser. Det er andelshaverens ansvar, at alt dette er i orden, ligesom det er dennes ansvar at afholde alle udgifter til projektet.

Brandkrav og regler

Når lejlighederne er lagt sammen, skal de efterfølgende kunne overholde de gældende brandsikringskrav. Lejligheder i samme opgang kan under normale omstændigheder sagtens overholde disse krav Men hvis væggen til en lejlighed i opgangen ved siden af bliver gennembrudt, skal man være sikker på, at man stadig er inden for den samme brandsektion (adskilt af brandvægge). Lejligheden skal ligeledes fungere som en selvstændig brandcelle, hvilket bl.a. kræver særlige løsninger til døre og redningsåbninger.

For eksempel må der kun være én dør til hhv. hoved og køkkentrappe. Det vil sige, at en (eller to) døre fra den ene af de to sammenlagte lejligheder skal blændes i overensstemmelse med kravene til brandsikring. Af hensyn til brandvæsenet skal der sættes et skilt på døren om, at den er blændet.

Der skal også være en redningsåbning – dvs. et vindue eller en altandør i hvert værelse i lejligheden.  Vær opmærksom på, at der er særlige regler for flugtveje, hvis lejligheden sammenlægges med ovenover liggende loft/pulterrum.

Boligreguleringsloven og kommunernes godkendelse

De fleste andelsforeninger ligger i kommuner, som er underlagt boligreguleringsloven. Her gælder reglerne om sammenlægning i lovens § 46. I dette tilfælde (dvs. de fleste) kan kommunen ikke afvise ansøgning om sammenlægning af lejligheder, såfremt det samlede bruttoareal ikke er større end 130 m². Kommunerne vil faktisk gerne have flere større lejligheder, og derfor kan man endda være så heldig at få dispensation fra reglerne. I Københavns Kommune kan sammenlægninger op til 150 m² fx godkendes, men det kræver dog, at én af lejlighederne lider under utidssvarende forhold, som fx manglende toilet/bad-faciliteter.

Drømmer du om at sammenlægge lejligheder, kan du få råd og vejledning hos VOPA. Vores byggesagkyndige har mange års erfaring med byggeteknisk rådgivning fx i forhold til sammenlægning af lejligheder. Kontakt os for et uforpligtende møde ude hos jer.