Vejret i Danmark bliver mere og mere voldsomt på grund af klimaforandringer.

Derfor får vi også flere skybrud og storme, som kan få ret omkostningsrige konsekvenser.
Alene i 2015 ramte fem storme med vindstød af orkanstyrke Danmark.

Det kunne boligejerne mærke, for ifølge Codans vejrundersøgelse, der har fokus på danskernes forhold til klima, vildt vejr og skadeforebyggelse, fik hver tiende danske boligejer en skade i 2015 som følge af vejret. De fleste af skaderne blev forårsaget af storm og blæst.

Tagene bliver udskiftet
De voldsomme storme får ofte store konsekvenser for boligejernes tage, men da der har været så mange storme de senere par år, er de ældste og mest faldefærdige tage blevet efterhånden blevet udskiftet. Det kan blandt andet konkluderes eftersom, at der i 2015 var færre skader på tage, end der var året før.

De storme der rasede i 2015 har derimod i højere grad skabt skader på andre bygningsdele og på skure, havetrampoliner og havemøbler. Det fortæller skadedirektør hos Codan, Carsten Vraa-Jensen.

Mindre vand i kældrene
Selvom der var en del storme i 2015, var der heldigvis knap så mange skybrud og kraftige regnvejr, som kunne lave skader i kældrene. Og dem har vi ellers set en del af de senere par år. Det største skybrud i 2011, som ramte store dele af Sjælland og Hovedstaden, fik ifølge Codan Forsikring Københavnerrekord i intensitet.

Dette skybrud skabte blandt andet store trafikale problemer, fordi større motorveje og togstationer blev oversvømmet. Ligeledes blev flere erhvervsejendomme, tunneller og museer oversvømmet af de store vandmasser.

Fornuftig indretning af kældre kan afhjælpe
Når der sker store skybrud i Danmark, som dét i 2011, kan de store mængder af vand også skabe gener i form af vandskader og fugt i kældre hos private boligejere og boligforeninger. Derfor kan det være en god idé at indrette kælderrum, så de værste skader på personlige – og sommetider uerstattelige – ejendomme undgås.

Få rådgivning hos Vopa
Hvis skaden er sket, og kælderen allerede er blevet ødelagt af fugt eller råd, er der hjælp at hente. Hos Vopa rådgiver vi om kælderrenoveringer i ejer– og andelsforeninger.
Bestil et uforpligtende møde og lad os tage en snak om, hvilken løsning, der vil være optimal for jer.