Isolér med jeres pengesedler

”Mange ejer- og andelsforeninger har penge stående i banken, men de bør investere i energirenoveringer i stedet”, siger byggesagkyndig og direktør for Vopa Ejendomsadministration, Jeppe Skou-Madsen.

Vi har i de senere år oplevet flere og flere ejer– og andelsforeninger, der glemmer at bruge penge på energirenovering i forbindelse med større vedligeholdelsesprojekter på ejendommen.

Men bestyrelserne rundt omkring i landets ejer- og andelsforeninger bør stoppe op og indtænke mere langsigtede løsninger ind i de vedligeholdelsesprojekter, der allerede er på tale, for der er alt for mange boligforeninger, der går glip af store energibesparelser.

Energirenoveringer spares væk
Desværre er tendensen, at tiltag omkring energirenovering bliver sparet væk – i stedet bør man i bestyrelserne rundt omkring tage en diskussion om, hvilken energimæssig tilstand, bestyrelserne, ejere og andelshavere ønsker, at bygningen skal have i fremtiden.

For eksempel kan man i forbindelse med projektering af løsninger til renoverings- eller vedligeholdelsesprojekter få indarbejdet konkrete besparelsesforslag, som kan bruges som argumentation for at bruge flere penge til arbejdet.

”Et godt eksempel er, når folk får sat nye altaner op, så får de udskiftet et gammelt vindue ud til en ny, energirigtig terrassedør, men glemmer de resterende vinduer i facaden. Man har generelt mere fokus på brugsværdien end på den energimæssige besparelse”, siger Jeppe Skou-Madsen.

Anvend energimærke og vedligeholdelsesplan til vurdering
Energimærket og vedligeholdelsesplanen er rigtig gode værktøjer for bestyrelsen og rådgiver til at få overblik over muligheder, økonomi, samt hvad der er rentable og ikke rentable løsninger i forbindelse med større vedligeholdelsesarbejder og energirenovering.

Opfordringen fra Vopa lyder derfor: få udarbejdet energimærkning og/eller en vedligeholdelsesplan eller benyt jeres eksisterende til at få overblik. Og brug så jeres indestående penge i banken til at isolere taget med. Det betaler sig på den lange bane.

Vi bistår selvfølgelig med rådgivning og gode råd om sammentænkning af fx energirenovering og vedligeholdelsesplaner.