Afskrivning på forbedringer er obligatoriske, dog indeholder andelsboligforeningsloven ikke regler for fremgangsmåden ved afskrivninger på. Det er den enkelte forenings praksis der afgører dette.

Klare retningslinjer for afskrivningspraksis
Foreningen skal have klare retningslinjer for afskrivningspraksis, da foreningen er underlagt en foreningretlig lighedsgrundsætning, hvilket indebærer at alle andelshavere skal behandles lige i ens situationer – der må ikke forskelsbehandles. Man bør sørge for at afskrivningen følger afskrivningskurven, dette kan dog godt være forholdsvis vanskeligt i praksis, da man som andelshaver kan have misligholdt en forbedring, hvilket medfører at der kan ske yderligere afskrivninger på forbedringen.

Forbedringens værdi
Forbedringens værdi bliver fastsat af den enkelte forenings bestyrelse eller vurdingsmand. Det kan være en god ide, at dette fremgår i foreningens vedtægter. Men selvom foreningen vælger at anvende en vurderingmand er bestyrelsen stadig ansvarlig for at godkende den endelig pris for boligens inklusive afskrivninger. Det bør dog stå i vedtægterne hvordan man håndterer uoverensstemmelser i forbindelse med afskrivninger.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk