Andelsbeviset oplyser bl.a. hvem andelshaver er i den pågældende andelsbolig. Selve overdragelsesaftalen er det judiriske bevis for købet af andelsboligen.

Skal andelshaver have et andelsbevis? 
Det skal skal fremgå i foreningens vedtægter, hvorvidt en andelshaver skal have et andelsbevis.

Transportpåtegning i forhold til andelsbevis 
Ved overdragelse af en bolig behøves der nødvendigvis ikke at blive uarbejdet et nyt andelsbevis, i stedet for kan man lave en transportpåtegning. En transportpåtegning er i denne forbindelse når man skriver bag på andelsbeviset, at der pr. given dato overføres til ny andelshaver.

Andelsboligbevisets forside
Det beløb der skal stå på andelsboligbevisets forside er det oprindelige indskud fra foreningens stiftelse.

Udstedelse af nyt andelsbevis
Hvis andelsbeviset bliver væk, skal der udstedes et nyt. I det fleste vedtægter kan der udstedes et nyt andelsbevis, hvis bestyrelsen skriver på andelsbevisets forside, at et nyt andelsbevis tiltræder i stedet for tidligere udstedt andelsbevis. I andre vedtægter kan der f.eks. stå at andelsbevsiet skal mortificeres. Hvilket betyder at bortkomsten typisk annonceres i dagblade før der udstedes et nyt andelsbevis.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk