Billede af et hus og en energimærke-skala.

Et energimærke synliggører en boligs energiforbrug fra A til G og er lovpligtig at have. A er det mest energivenligemærke, hvor G er det mindst energivenligemærke. Det er en energikonsulent der står for udarbejdelsen af energimærkningsrapporten.

Synliggørelse af ens boligs energiforbrug
Måden hvorpå man synliggøre ens boligs energiforburg er gennem en energimærkningsrapport. Rapporten er også med til at vise, hvilke energimæssige forbedringer, der kan betale sig at gennemføre.Som udgangspunkt skal alle bygninger energimærkes, hvis der anvendes energi til regulering af indeklimaet, dog er visse bygninger på under 60 m2 fritaget fra kravet om energimærkning.

Priser for energimærke og hvem der står med betalingen
Hvis man er tvivl om hvor meget et energimærke koster og hvem der står for betalingen, har Energistyrelsen fast en maksimumpris for mindre bygninger, derudover fremgår priserne inde på deres hjemmeside. Man skal dog være opmærksom på, at i etageejendommme er det altid foreningen der har ansvaret for at indhente og betale for et energimærke, hvorimod det er den enkelte andelshavers ansvar at indhente samt betale for energimærket, hvis der er tale om tæt/lav bebyggelse med lodrette skel. Dette er også gældende for fritliggende huse.

Fornyelse af energimærke
Man skal være opmærksom på at et energimærke udarbejdet efter den 1. september 2006 er gyldigt i 7 år fra udstedt dato, hvorimod enerigmærker udarbejdet efter den 1. februar 2011 er gyldigt i 10 år, men hvis det er at engerikonsulenten har fundet besparelser, der svarer til mere end 5 % af ens energiforbrug, gælder mærket kun i 7 år.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk