Hvis køber har købt en andelsbolig, hvor prisen er højere end den tilladte maksimalpris er der tale om overpris.

Forældelse i overprissager
Ved forældelse i overprissager har køberen betalt overpris for sin andelsbolig, hvilket medfører at køberen mister retten til at det for meget betalte beløb tilbage betalt fra sælger, så længe kravet ikke er gældende inden for tidsfristen.

Tidsfrist
Man skal være opmærksom på, at tidsfristen for at gøre krav på sin gældende over for sælger, som køber skal ske inden for 6 måneder. Tidsfristen bliver beregnet fra det tidspunkt køber kendte eller burde kende sit krav. Som udgangspunkt løber tidsfristen fra det øjeblik købsaftalen er underskrevet og hvor køber som regel har modtaget de oplysninger, som vil gøre køberen i stand til at vurdere om der er tale om overpris for andelsboligen.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk