Her refererer økonomisk hæftelse til den gældsforpligtelse andelshaver har over for foreningen og ikke den enkeltes andelshavers lån i egen andel.

Går foreningen konkurs
Foreningen kan gå konkurs, hvis de ikke kan betale deres gældsforpligtelse. Ender foreningen med at stå over for en konkurs sag træder andelshavers hæftelse i kraft. Først vil foreningens ejendom og øvrige værdier blive solgt, og hvis dette ikke dækker gælden vil forenigens långivere stå med et tab og dernæst vil långiver forsøge at få dækket gælden via de enkelte andelshavers hæftelse.

Andelshavers hæftelse i forening
Andelshaver hæfter udelukkende med indskuddet. Oftes giver foreningens vedtægter dem mulighed for, at deres långiver ved lånoptagelse kan tage forbehold for, at andelshavere hæfter med mere end købesummen. I disse tilfælde vil der tale om solidarisk eller pro rata hæftelse. Det fremgår i foreningens vedtægter om hvorvidt foreningen har mulighed for at indgå låneaftaler, hvori andelshaver kan blive forpligtet til at hæfte for foreningens gæld. Andelshaver kan se hvilke rette långiver har benyttet sig af i selve låneaftalen eller pantebrevet.

Hvornår skal oplysninger om hæftelsesform oplyses?
Hæftelsesformen skal oplyses ved overdragelser, som skal fremgå af det nye nøgleoplysningsskema for andelsboliger, som sælger er forpligtet til at udlevere til køber. Er der ikke taget forbehold for solidarisk hæftelse eller pro rata hæfter andelshaver ikke for mere end indskuddet.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk