Når man som person hæfter sig betyder det, at man forpligter sig til at tilbage betale et bestemt gældsbeløb.

Skelnen mellem foreningens gæld og andelshavers personlige gæld
Man skal være opmærksom på, at der skelnes mellem foreningens gæld og andelshaverens personlige gæld. Hvis man indtræder som andelshaver, bliver man også ansvarlig for en del af foreningens gæld. Dette fremgår i foreningens vetægter og varierer fra foreningen til forening. Andelshaverens personlige gæld i andelsboligen foregår kun mellem den pågældende andelshaver og andelshavers långiver.

Pro rata hæftelse
Pro rata hæftelse betyder ”brøkdel”. Med dette menes der, at når låneforholdet hæftes med en brøkdel vil en andelshaver i en foreningen med 10 andelshavere typisk hæfte for 1/10 af gælden.

Solidarisk hæftelse
Solidarisk hæftelse betyder, at flere personer hæfter for en gæld. Dette gør at en långiver kan gå til hver enkelte andelshaver med det fulde skyldige beløb og kræve dem tilbage betalt. Solidarisk hæftelse bygger på ”en for alle – alle for en” princippet.

Hvor meget hæfter andelshaver for? 
Er man i tvivl om, hvor meget man som andelshaver hæfter sig for af foreningens gæld fremgår det i vedtægterne og de låneaftaler foreningen har indgået. Som udgangspunkt hæfter andelshaver med sit indskud, der er dog mulighed for via en aftale med långiver at lade de enkelte andelshavere hæfte for mere end indskuddet, såsom via solidarisk eller pro rata hæftelse.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk