Det er således, at bestyrelsesmedlemmerne godt må modtage et beløb for deres bestyrelsesarbejde. Her kan der udbetales et honorar (fast beløb) for det arbejde, der udføres eller en godtgørelse (beløb efter takst) for de udgifter der vedrører kontorhold og telefon i forbindelse med bestryelsesmedlemmerns arbejde. Bestyrelsesmedlemmerne må dog ikke modtage det honorar foreningen opkræver ved f.eks. salgsarbejde, det tilfalder foreningen. Hvorimod en andelshaver godt må modtage et honorar for f.eks. at skovle sne eller for at være webmaster, da det tilfalder som en almindelig lønindkomst. I den her situation skal foreningen være opmærksom på, at de bliver arbejdsgiver med alle forpligtelser der medfølger.

 Udbetaling af honorar og godtgørelse
Det er generalforsamlingen der vedtager udbetaling af honorar og godtgørelse og om det skal være et engangsbeløb eller en fast ordning.

Som udgangspunkt eksisterer der ikke en maksimumsgrænse på honorarets størrelse, hvorimod at der ved godtgørelse godt kan udbetales op 3.750 kr. skattefrit i alt for kontorhold, telefon og diverse interne udgifter. Udbetales der er et højere beløb på godtgørelsen bliver hele beløbet skattepligtigt, derudover skal det kunne sandsynlighedsgøres, at udgifterne har haft samme størrelse som godtgørelsen.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk