byggerådgivning, rådgivning, isolering, energioptimering, varme, energirenovering

Radon defineres som et naturligt forekommende radioaktiv luftart, som hverken kan ses eller lugtes af personer. Radon eksisterer hovedsagligt i jorden under boligen.

Måling af radon
Mængden af radon kan kun konstateres ved hjælp af en måling i boligen. Målingen skal typisk foregå over en periode på 2 måneder. Der findes forskellige metoder hvorpå man kan måle radon i jorden, man kan enten opsætte små bokse, som efterfølgende sendes til et laboratorium eller en elektronisk måling.

Fjernelse af radon
Det er muligt at fjerne randon fra boligen ved at forbedre ventilationen, tætne gulvet eller etablere radonsug.

Krav til nye bygninger efter 1998
I 1998 blev det et krav at nye bygninger skulle være radonsikret er disse forsikfter ikke overholdt, er det foreningen som skal betale de foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre boligen mod radon. Er bygningen fra før 1998 eller hvor radonsikring efter forskrifterne er foretaget, skal den enkelte andelshaver selv stå for betaling af fjernelse af radon eller også kan det blive besluttet på generalforsamlingen om foreningen skal betale for de nødvendige tiltag. Så længe, at generalforsamlingen ikke har besluttet, at foreningen skal betale for målingen er det andelshaveren selv som skal betale. Er situation således, at den forhøjede koncentration af radon skyldes mangler ved konstruktion, som skal udbedres af foreningen, står de selv med betalingen for målingen.

Det er heller ikke muligt for køber at lægge sag an mod sælger, da det ikke er andelshavers ansvar, at boligen opfylder kravene i bygningsreglementet eller etablere radonsikring.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk