Maksimalprisen udtrykker den højeste pris man som sælger af en andelsbolig kan sælge sin andelsbolig for. Sælgeren kan ikke bestemme maksimalprisen, den er vedtaget i andelsboligforeningsloven.

Definition af maksimalprisen
Maksimalprisen er defineret af værdien af andelen i foreningens  formue, bedre kendt som andelsværdi + værdien af de gennemførte forbedringer i lejligheden + eventuelt værdien af fast installeret inventar, såsom vaskemaskine. Det er således, at formuen opgøres efter nettoformueprincippet, hvilket er forskellen mellem foreningens aktiver og passiver. Derefter fastsættes den enkelte andels pris til en værdi, som svarer til en andel af foreningens formue.

Forskellen mellem indskud og maksimalpris
Forskellen mellem indskud og maksimalpris er, at indskud er det oprindelige beløb, der er betalt for andelsboligen i forbindelse med foreningens stiftelse. Der er en årlig regulering af indskuddet i forbindelse med andelsboligforeningens regnskabsaflæggelse. Det regulerede indskud betegnes som værende andelsværdien. Hvorimod maksimalprisen et udtryk for den højeste pris en andelsbolig kan sælges for, heri indgår andelsværdien.

Hvem vedtager andelsværdien?
Det er andelshaverne, som vedtager andelsværdien. Dette sker i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse, hvor foreningens revisor udarbejder en note til årsrapporten, hvorved værdien af andelene udregnes. Revisorens beregnet forslag skal dog først godkendes af foreningen til generalforsamling.

hvad må boligen principielt koste? 
Principelt må sælger gerne ”gå ned i pris”, så længe at der ikke er tinglyst pant i boligen, som overstiger den endelig salgssum. Som sælger er det heller ikke tilladt at sælge boligen for et højere beløb end maksimalprisen. Derudover skal overdragelsesaftalen godkendes af bestyrelsen for andelsboligforeningen. Hvilket også er gældende for maksimalprisen for andelen. Bestyrelsen skal sikre, at prisen er i overensstemmelse med maksimalprisreglen, og hvis dette ikke er tilfældet skal prisen reguleres.

Maksimalprisbestemmelsen
Maksimalprisbestemmelsen er en politisk indført regel for at sikre en boligform, som et økonomisk alternativ til både ejer- og lejebolig. Bestemmelsen har eksisteret siden 1979 og er omfattet af andelsboligforeningsloven.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk