Facaderenovering

FACADERENOVERING

Det hjælper vi jer med:

  • Sparring omkring materialevalg og løsninger
  • Oplæg til finansieringsforslag til fx generalforsamling
  • Hjælp til at indhente tilbud fra kompetente håndværkere
  • Udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med byggesagen
  • Kvalitetssikring af arbejdet
600px

Tegn på at I har brug for en facaderenovering

Synlige skader som løst puds, revner, afskallet maling, fugt- eller sætningsproblemer på jeres ejendom.

Overvejelser inden facaderenovering

Hvordan skal vi afrense ejendommen?
Metoderne til afrensning meget forskellige, og om man vælger at benytte sig af vandsivning, sandblæsning eller fx høj- eller lavtryksspuling, afhænger af ejendommens stand og foreningens økonomi.

mur-2-beskaaret-mindre-farve
600px

Skal energioptimering være en del af projektet?
Når man skal have foretaget en facaderenovering, er det ofte en fornuftig beslutning at tænke energioptimering ind i projektet. Det kan fx være facadeisolering, hulmursisolering eller andet, da facaderne ofte udgør en stor del af klimaskærmen.

Dette og meget mere kan i få råd om af vores byggesagkyndige, inden I træffer beslutninger om facaderenoveringen.