Ejerforening med indeklimaproblemer

Foreningens bestyrelse kontaktede Vopa på grund af indeklimaproblemer med skimmelsvamp i lejlighederne. Efter besøg fra den byggesagkyndige, anbefalede Vopa bestyrelsen at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, så man kunne forebygge problemer i fremtiden.

Efter gennemgang af bygningen blev det klart, at foreningen har et efterslæb på vedligeholdelse af facaderne og vinduerne på grund af, at den tidligere bestyrelse har foretaget forkert prioritering af vedligeholdelsesarbejder.

Man ønsker at holde huslejen nede
Dette er et typisk problem i ejerforeninger, fordi der ikke er fokus på opsparing til kommende større renoveringsprojekter, da man ønsker at holde huslejen nede. Derfor kan det være svært at få et renoveringsprojekt sat i søen, da folk skal ud og låne pengene til udgifterne selv.

Bestyrelsen har brugt vedligeholdelsesplanen til at få skabt en diskussion med beboerne omkring fastlæggelse af en huslejestigning med henblik højere prioritering af vedligeholdelse af deres fælles bygning.

Skal vi også hjælpe din forening med en vedligeholdelsesplan?
– Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Kontakt os