Rart, når administrator også kan rådgive om renovering

Vopa var allerede administrator for den lille ejerforening, så da bestyrelsen ville undersøge mulighederne for udskiftning af vinduer, var det nærliggende, at de fik rådgivning af Vopas byggesagkyndige.

Informationsaften om vinduestyper
Vopa holdt en informationsaften for bestyrelsen, hvor de forskellige typer vinduer samt de mange tilvalgsmuligheder blev præsenteret. Herefter blev bestyrelsen klædt på til at træffe et informeret valg omkring, hvilken slags vinduer der ville være mest fordelagtige i forhold til bygningens arkitektoniske særpræg, fremtidige vedilgehold og økonomi.

Smart at slå flere fluer med ét smæk
Det gik op for bestyrelsen, at man i forbindelse med udskiftning af vinduer er nødt til at indtænke andre renoveringsarbejder såsom nye sålbænke, sætningsskader i facaden og facaderenovering, når man alligevel har stillads på bygningen.

Alt i alt var foreningen tilfredse informationsniveauet ved arrangementet, og det kom desuden på tale, om foreningen – nu de er i gang – bør overveje at få etableret altaner. Der er allerede nogle altaner på ejendommen, så derfor skal foreningen nu overveje, om de gamle skal udskiftes i forbindelse med etablering af nye altaner.

Skal vi også hjælpe din forening med en rådgivning om nye vinduer?
– Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Kontakt os