Mange kældre under gamle etagebygninger er ikke opført hensigtmæssigt ved store vandmængder af regn eller skyburd. Skaderne opstår når vandet trænger ind i bygningen gennem klimaskærmen eller op gennem kloarksystemet i kældren, derfor kan det være en god ide at få sikret bygningen mod indtrægende vand ved skybrud.

Hvad kan foreningen selv gøre for at mindske risikoen for vandskader
Nogle af de ting foreningen selv kan foretage sig for at mindske risikoen for vandskader er:

  • etablere højvandslukkere i brønde for at modvirke opstigende vand fra kloarken
  • etablere afløb i lyskasser, kælderskakte og trappenedgange
  • etablere fald væk fra bygningen på terræn f.eks. med betonfliser eller asfalt
  • flyt værdier fra kælderen og hvis man vælger at have sine ting i kælderen, så benyt plastikkasser frem for papkasser
  • sørg for at tagrender og sandfangsbrønde, samt ristene ude på vejen er rense

Hvis foreningen er i tvivl om I er sikret hensigtmæssigt eller skaden allerede er sket og kældren er blevet ødelagt af fugt eller råd er der stadig hjælp at hente.

Hos Vopa har vi gode erfaringer med løsninger som mindsker risikoen for vand i kælderen ved skydbrud samt hvordan man generalt håndterer regnvand.

Så Kontakt Vopa Ejendomsadministration uforpligtenede på 81 11 11 12 eller kontakt@vopa.dk og hør mere om hvilken løsning der er bedst for jeres forening.