Bestyrelsen har tavshedspligt i forhold til, at de ikke må videregive personfølsomme oplysninger om andre uden accept. Personfølsomme oplysninger kan omdhandle specifikke oplysninger om en andelshavers manglende betaling af boligafgift.

Hvad skal bestyrelsen oplyse andelshavere om?
Bestyrelsen skal som udgangspunkt informere hver enkelte andelshaver med det der har relevans for dem, det kan f.eks. være oplysninger om hvad bestyrelsen arbejder med eller praktiske informationer. Her kan bestyrelsen vælge at informere andelshaverne via bestyrelsesreferater, dog skal de være opmærksomme på at anomynisere personfølsomme oplysninger.

Aktindsigt
Som andelshaver har man mulighed for at få aktindsigt i bestyrelsens referat eller dokumenter fra foreningen, de har dog ikke krav på udlevere og kopiere dokumenterne. Det er ikke muligt at få personfølsomme oplysninger om andre andelshaver udleveret, da de skal anomyniseres inden aktindsigten.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk