Det er således, at en bank ikke kan overtage en andel på tvangsauktion, da de ikke opfylder vedtægtskravet om bopælspligt, til gengæld kan banken godt overtage en andel midlertidigt i forbindelse med en tvangsauktion. Dette skal fremgå i vedtægterne.

Standardvedtægtens § 3, stk. 2
Det er en god ide, at foreningen benytter sig at standardvedtægtens § 3, stk. 2, da den sikre, at en bank eller et pengeinstitut kan byde på eller overtage en andelsbolig på tvangsauktion. Dette medfører bedre låne vilkåre for andelshavere, da banken får større sikkerhed i sit udlån. Derudover gør standardvedtægtens § 3, stk. 2 også at banken kan nægte at yde lån til køb af en andel samt har de mulighed for at forsøge at få dækket sit tilgodehavende (pantet) i en andel gennem frit salg efter at have købt den på tvangsauktion.

Hvor langt tid kan banken “sidde” med andelsboligen?
Banken har mulighed for at ”sidde” med en andelsbolig i op til 6 måneder, bliver den ikke solgt indenfor 6 måneder vil bestyrelsen overtage salget af andelen.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk