Udlejning betyder, det at leje noget ud. I en andelsbolig kan det være andelshaveren der udlejer sin bolig til en anden person uden for foreningen. Denne person kaldes også for en fremlejetager. Aftalen om fremlejen indgås mellem andelshaveren og fremlejetageren. Grunden til at denne tredje person kaldes en fremlejetager, skyldes at en andelshaver reelt sidestilles med en lejer, hvoraf den nye lejer bliver fremlejetager. Aftalen om fremlejen indgås mellem andelshaveren og fremlejetageren, og aftalen er andelsboligforeningen uvedkommende, dog vil mange bestyrelser og administratorer gerne have en kopi af kontrakten.

Som udgangspunkt fremgår det i foreningens vedtægter, hvorvidt man kan fremleje sin andelsbolig, hvilket ikke er så normalt i en andelsbolig. Der er dog særlige tilfælde, hvor andelshaver har tilladelse til at fremleje andelsboligen. Det kan være i forbindelse med midlertidig udstationering, institutionsanbringelse eller lignende.

Tidsrummet for fremleje perioden afhænger af foreningens vedtægter. Typisk er fremleje perioden på ”maksimalt to år” eller ”normalt to år”. Ved sidste nævnte tilfælde er der mulighed for at fremleje andelsboligen i mere end to år, hvis grundlejet for fremlejen fortsat er eksisterende. Vær opmærksom på om der står midlertidig fremleje i vedtægterne, da dette begrænser tidsrummet til makisamlt to år.

Ved fremleje er det stadig andelshaver som fortsat skal betale boligafgift til foreningen, da aftalerelationen ikke er mellem fremlejetager og foreningen, men mellem foreningen og andelshaver, hvilket betyder, at det også er andelshaver der vil modtage en rykker for boligafgiften, hvis den ikke betales.

Efter udløbet lejeperiode er det muligt for fremlejetager at overtage andelsboligen, hvis det fremgår i foreningens vedtægter hvilke personer der har fortrinsret til boligen. Typisk vil familien være først, dernæst venterlister og til sidst er der fri indstillingsret. Er fremlejetager hverken i familie med andelshaver eller på en anført venteliste, vil personen først kunne indstilles gennem den frie indstillingsret, men er der nogle på ventelisten, som ønsker at købe boligen vil fremlejetageren ikke have mulighed for at købe boligen. Dette afhænger dog af foreningens vedtægter.

En fremlejetager skal betale leje, dog skal lejen følge lejelovgivningens regler. Lejen fastlægges om den lejedes værdi, heri indgår beliggenhed, størrelse og vedligeholdelsesstand samt en vurdering af værdien af forskellige former for inventar i boligen. Den aftalte leje i boligen er andelsboligforeningen uvedkommende, da det er et forhold mellem lejer og udlejer.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk