Det anbefaldes at foreningens formålsbestemmelse er i overens stemmelse med vedtægtsbestemmelsens formål.

Hvad skal der til for at opføre vindmøller? 
Hvis foreningen gerne vil investere i vindmøller udenfor foreningens område, anbefaldes det, at der er en enstemmighed blandt andelshaverne i foreningen om projektet samt om vedtægtsændring, da foreningens formålsbestemmelse er i relation til foreningens matrikelnummer. Er der ikke enstemmighed om projektet er der ikke længere tale om forenings anliggende og de involverede andelshaver har derfor mulighed for at lave deres egen forening med vedtægter mv. De bør dog kontakte en advokat.

De andelshavere som er modstandere af investering i vindmøller og har udtrykt det på generalforsamlingen eller kort tid efter anker over generalforsamlingens beslutning pålægger en økonomisk byrde på de øvrige andelshavere, der har vedtaget projektet.

Hvorfor er det en god ide at investere i vindmøller? 
Det kan være en god ide at investere i vindmøller, da man sparer på energien og samtidig er foreningen med til at reducere CO2-udslippet.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk