Bestyrelsens dokumenter

Andelshavere har ret til at læse eller få udleveret referater fra bestyrelsesmøder der skal dog tages forbehold for, at personoplysninger om andre andelshavere ikke må frigives, hvilket betyder at bestyrelsen skal anomynisere den slags oplysninger fra referatet inden frigivelsen af det. Det er op til bestyrelsen, hvordan de vil stille dokumentet til rådighed overfor andelshaverne.

Afvisning af bestyrelsens dokumenter
Bestyrelsen må godt afvise andelshavere fra at få indsigt i deres interne arbejdsdokumenter, men hvis andelshavere er utilfredse med den beslutning kan de klage over bestyrelsens beslutning til generalforsamlingen. Hvis generalforsamligen også afviser andelshaverens anmodning eller fortsat bliver afvist af bestyrelsen kan andelshaveren gå til domstolene.

Uploading af bestyrelsens dokumenter på hjemmesider
I forhold til uploading af dokumenter på offentlige hjemmesider skal bestyrelsen have samtykke fra den enkelte andelshaver, hvis dokumentet indeholder navne eller personoplysninger før det må uploades. Men er hjemmesiden til genæld kun tilgængelig for medlemmerne i foreningen må der godt uploades dokumenter med oplysninger om medlemmerne såsom navn, hvervsposter osv. dog må andelshaveres CPR-numre eller privat forhold ikke oplyses.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration