Husorden

En husorden beskriver de fælles leveregler der er i hverdagen. Husorden skal være med til at skabe et sikkert, godt og trygt naboskab samt forebygge konflikter.

Udformningen af husordenen
Husordenen bliver vedtaget af generalforsamlingen og som udgangspunkt foregår det ved flertalsafstemning medmindre andet fremgår i foreningens vedtægter. Det er op til den enkelte forening at afgøre hvad husordenen skal indeholde, men det er essentielt at den indeholder leveregler for, hvordan man ønsker at leve med hinanden på. En husorden kan indeholde regler om husdyrhold, paraboler, tider for hvornår der skal være ro i ejendommen mv.

Hvem er underlagt husordenen?
Husordenen gælder for alle beboer der bor i foreningens ejendom, så både lejere, andelshavere og fremlejetagere. Derfor bør alle beboere få udleveret et eksemplar af foreningens husorden.

Eksklusion af beboer
En andelshaver kan dog godt blive ekskluderet for misligeholdelse af husorden. Det er tvivlsomt hvorvidt en enkelt overtrædelse af husordenens regler er nok til at ekskludere.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration