Regler for fælles udearealer

I foreningens vedtægter skal der fastsættes regler om vedligeholdelsespligten, da der ikke er nogle generelle lovregler for vedligeholdelsespligten mellem andelshaver og foreningen. Som udgangspunkt er det foreningen selv der har vedligeholdelsespligten af foreningens fælles udearealer, hvor andelshaver ikke har særskilt brugsret.

Hegnsloven i forhold til fælles udearealer
Når træer og buske plantes som hegn i/langs foreningens ejendom skal reglerne for hegnsloven overholdes dog gælder hegnsloven ikke for øvrige træer og buske på foreningens ejendom, her kan foreningen i husordenen fastsætte regler for højden af træer og buske. I særlige tilfælde kan der opstå begrænsninger som følge af almindelig naboretlige grundsætninger, som fastsætter en grænse for, hvor mange gener naboejendommmen skal tåle, dette kunne f.eks. være i forhold til skyggegener.

Vedligeholdelsespligt
Så længe foreningen står for vedligeholdelsespligten skal de også betale for vedligeholdelsen. I henhold til dette bør foreningen hensætte et beløb i regnskabet til vedligholdelses, samt eventuelt en vedligeholdelsesplan som omfatter fælles udearealer.

Udformning af fællesarealer
Det er på generelforsamlingen træffer foreningen beslutninger om udformningen af fællesarealer, herunder etableringer af grillområder, legeplads mv. I nogle tilfælde skal der søges om byggetilladelse for etablering af legepladser mv., hos kommunen.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration