Mangler og fejl ved salg af andelsbolig

Ved salg af andelsbolig kan der være fejl og mangler i boligen. Det er tit her spørgsmålet om hvorvidt sælger, køber eller foreningen står for hæftelsen af fejlen eller manglen. Er det således, at der skulle være mangler i andelsboligen grundet undervedligeholdelse eller mangler i forhold til inventar og installationer, trækkes beløbet fra andelsværdien for at dække disse.

Hvad er en mangel?
Man definerer en mangel som værende en genstand (f.eks. dør, stikkontakt, badeværelse mv.) der mangler en egenskab, der forventeligt skal være til stede eller at genstanden har en egenskab, som er anderledens end forventet.

Tjek ved salg af andelsbolig
I dag er der mange foreninger, som kræver at sælger får lavet en vurderingsrapport, et el- og vvs-tjek inden salget, det er dog ikke alle foreninger, der har dette krav til sælgeren. Fejlene og manglerne bliver noteret i en rapport som dernæst afleveres til køberen af boligen. Tjekkene viser det som skal udbedres inden indflytning af køberen finder sted eller også er alternativet, at det fratrækkes i prisen. Hvis der er udført et tjek på boligen, er det muligt at kontakte den pågældende vurderingsmand eller håndværker hvis der er uenighed om bedømmelsen.

Invendigt og udvendigt vedligeholdelse af boligen
Ved køb af andelsbolig køber man sig retten til at bo til leje i en forening, dette gør at foreningen skal anses som udlejer, mens andelshaveren anses som lejer. Her gør lejelovens almindelige regler sig gældende, som medfører at man skelner mellem invendigt og udvendigt vedligehold.

Det antages at indvendig vedligeholdelse er andelshaverens ansvar. Dette omfatter:

  • invendig vedligeholdelse
  • invendige sider af altanen
  • håndtaget på indersiden af døren
  • vandrette vandrør
  • toilet

Hvorimod det antages at andelsfoligforeningen har ansvar for følgende:

  • udvendig vedligeholdelse
  • etageadskillelser
  • håndtaget på ydersiden af døren
  • lodrette stigstrenge/rør
  • låsen i døren

Indberetning af mangler eller fejl
Er det fejl og mangler på den udvendige del af boligen er det foreningen der står med ansvaret og tidsperioden for indsigelsen har ikke nogen betydning. Dette bør også fremgå i vedtægterne. Er manglen eller fejlen indvendig skal køber/andelshaver reagere hurtigt. Ved Indflyttelse skal køber af andelsboligen reklamere indenfor de første 14 dage, da sælgerens penge først bliver udbetalt 14 dage efter overtagelse og dermed stadig er foreningens penge indtil da. Informere køber om manglen/fejlen indenfor de 14 dage kan foreningen tilbageholde pengene indtil manglen er udbedret. Som køber skal du både informere sælger, bestyrelsen og administrator i foreningen. Hverved sikrer man sig, at alle partere er bevidste om reklamationen og dermed sikre man sig, at pengene bliver tilbageholdt inden udbredelsen har fundet sted.

Har manglen derimod været skjult ved gennemgang af boligen, har køberen ikke haft bevidst kendskab til manglen ved købet af boligen. Manglen/fejlen skal stadig informeres til sælger og bestyrrelsen, selv efter de 14 dage. Det er dog ikke sikkert, at køberen kan få udbetalt pengene, da sælgeren efter en længere periode har ret til ikke at udbetale pengene, da manglen ikke var der i den periode de boede i boligen. I nogle tilfælde går foreningen ind og erstatter beløbet, mens andre gange lader foreningen det være en sag mellem sælger og køber.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration