El- og vvs-tjek

Et el- og vvs-tjek er en rapport, som beskriver boligens tilstand af el- og vvs-installationer. Rapporten skal uarbejdes af en autoriseret el- eller vvs-installatør.

Formålet med et el- og vvs-tjek, samt krav
Formålet med rapporten er at konstatere om installationerne er lovlige og fungerer som de nu skal, deruodver er tjekkene også med til at forebygge brand- og vandskader. Der er ikke et lovkrav ved salg af andelsboliger om der skalk foretages et el- og vvs-tjek, derimod er det foreningens vedtægter der afgører det.

Det kan både være bestyrelsen eller sælger, som bestiller rapporten. Som regel er det sælger, der betaler for eftersynene, derimod i de foreninger, hvor vedtægterne ikke stiller krav om el- og vvs tjek, er det køberen der står med beslutningen om hvorledes der skal laves et tjek og køberen står også selv med betalingen.

Hvor kan man klage, hvis man er utilfreds med tjekke? 
Hvis man vil klage over tjekket, skal man henvende sig til firmaet eller personen der udførte tjekket.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration