Flere navne på andelsbeviset

Det er andelshavers egen beslutning om hvem der skal stå på andelsbeviset. Andelshaveren skal være opmærksom på, at de personer der står på andelsbeviset også ejer andelen i fællesskabet. Derudover skal der også tages forbehold for boligpælspligten, som gør at de indtegnede ejere skal bo i andelsboligen.

Fjernelse og tilføjelse af navne på andelsbevis
På andelsbeviset er det muligt at skrive flere- eller fjerne navne, her er der tale om deloverdragelse. I denne situation skal bestyrelsen eller administrator udarbejde en overdragelsesaftale, hvorved de invovlerede skal underskrive. Aftalen skal inkludere en opgørelse af maksimalpris, forbedringer, løsøre og eventuelle nedslag. Man skal være opmærksom på at kreditorerne skal godkende tilskrivning eller fjernelse af navnet, hvis andelen er pansat skal samtlige pant- og rettighedshavere skriftligt godkende, at dele af andelen bliver solgt til en anden. Samtidig med deloverdragelsen vil ægtefællen eller samleveren også indgå en aftale om hæftelse for lånet. I begge tilfælde er det enkelt at indhente godkendelse fra kreditorer.

Overdragelse
I forhold til navne på andelsbeviset skal bestyrelsen behandle sagen som enhver anden overdragelse. De kan blandt andet undlade at opkræve overdragelsessummen til foreningens konto, hvis foreningen ikke har beløb til gode hos andelshaver. Ved overdragelser er det en god ide, at foreningen inde på tinglysgning.dk henter en tingbogsattest, for at sikre sig, at de har samtykke fra samtlige pant- og rettighedshavere.

Ved andelshavers dødsfald
Det er således, at hvis andelshaver dør kan samleveren godt blive boende, da foreningens vedtægter kan indholde særbestemmelser for, at hvis en samlever har haft fælles hustand med andelshaver i et vist tidsrum, har samleveren fortrinsret til at overtage boligen. Det er dog ikke sikkert at samlever arver andelen og dermed risikerer vedkommende at skulle købe andelen fra andelshaverens arvinger.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration