Fællesarbejde

Principielt er der ingen grænser for, hvilken slags opgaver fællesskabet kan udføre, dog skal opgaver som ifølge lovgivningen udføres af en fagmand, f.eks. elinstallationer. Opgaver som kan pålægges fællesskabet er afvaskning af havemøbler, fejning af nedfaldne blad osv. Andelshavere bør yde den arbejdskraft deres fysisk tillader dem.

Fællesarbejdet er frivilligt
Man kan ikke pålægge andelshavere til at medvirke i fællesarbejdsdagene, da generalforsamlingen ikke kan lave regler for personlig frihed og arbejdet bør derfor ske på grundlag af frivillighed. En fordel ved fællesarbejde er, at det økonomisk kommer andelshaverne til gode, da foreningen ellers skal betale for at få arbejdet udført.

Strafgebyr for manglende deltagele i fællesarbejde
Som forening er det mugligt at opkræve et strafgebyr for manglende deltagelse i fællesarbejdet ved forudsætning af, at det udtrykkeligt er beskrevet i vedtægterne. Engangsbeløbet skal være inden for rimlighedens grænser i henhold til arbejdsopgaverne. Foreningen bør tage stilling til hvorvidt der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring og/eller en kollektiv ulykkesforsikring, da der i givent tilfælde kan opstå skade.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration