Udearealer

Vedligeholdelsespligten skal fremgå i foreningens vedtægter, da er ingen lovgivning for vedligeholdelsespligten angående udearealer. Dog har foreningen vedligeholdelsespligten for fælles udearealer, hvorimod andelshaver typisk selv har vedligeholdelsespligten på udearealer med individuel brugsret.

Det skal tydeliggøres i vedtægterne eller en særskilt boligaftale om andelshaver har vedligeholdelsespligten for den side af hegnet/hækken som vender ud mod fællesarealet, hvis det ikke fremgår er det foreningen som står for vedligeholdelspligten.

Hegnsloven i forhold til andelshavere
Skulle der opstå uenighed mellem to andelshavere om fælles hæk/hegn er det ikke muligt at anvende hegnsloven, da den kun regulerer forholdet mellem to matrikelnumre og ikke uoverensstemmelser mellem to andelshavere. Det er her foreningens vedtægter afgører eksempelvis hvor høj hækken/hegnet må være, vedligeholdelses  af det osv. fremgår det derimod ikke i vedtægterne skal de to andelshavere opnå en fælles enighed.

Betaling for manglende deltagelse til fællesarbejdsdag
Generalforsamlignen kan godt ændre på vedtægterne således, at en andelshaver skal betale et engangsbeløb for manglende deltagelse på en fælles arbejdsdag, der vedrører alle foreningens andelshavere. Dette kan dog kun opnås ved enstemmighed eller hvis 2/3 stemmer for. De resterende andelshaver 1/3 som stemmer imod vedtægtsændringen, vil ikke blive omfattet af ændringen og dermed kan de ikke pålægges at betale.

Eksklusion som følge af manglende vedligeholdelse
Som andelshaver er det muligt at blive ekskluderet som følge af manglende vedligeholdelses af udearealer, realiteten er dog, at der stort set aldrig opstår situationer, hvor man kan begrunde en andelshaver eksklusion. Endda i tilfælde af grov vanrøgt er eksklusion tvivlsomt, da foreningen i stedet for bør foretage de nødvendige vedligeholdelsesarbjede på andelshaver regning.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration