Hvem kan stille et forslag?

Det fremgår i foreningens vedtægter, hvem der kan stille et forslag.

Tidsramme for forslag
Forslaget skal dog ifølge standardvedtægternes § 24, stk. 2 fremsendes til bestyrelsen senest inden 8 dage før generalforsamlingen. Herefter skal bestyrelsen ifølge § 24, stk. 3 informere de øvrige andelshavere med forslaget senest 4 dage før generalforsamlingen.

Hvad skal forslaget indeholde?
Som udgangspunkt er der ikke nogen regler for, hvordan forslaget skal udformes, til gengæld kan det være en god ide at have følgende informationer med:

  • Forslagstillers fulde navn, adresse eller andelsnummer
  • Datoen for forslaget. Dette skal sikre, at forslaget overholder tidsrammen i for hold til standardvedtægterne
  • Der skal fremgå en skriftlig begrundelse for forslaget
  • Forslaget skal formuleres således, at der kun kan stemmes enten ”ja” eller ”nej”

Ændringsforslag
Et ændringsforslag er et forslag om ændring i nuvære stående forslag. Hvis dirigenten vurderer at et ændringsforslag er et selvstændigt forslag, skal forslaget afvises, da tidsrammen ikke er overholdt. Ydermere er det dirigenten der styrer debaten om det fremstillet forslag til generalforsamlingen og ikke andelshaver.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration