Snerydning – hvem har ansvaret?

Snerydningsforpligtelsen ligger hos grundejeren, og ved andelsboligforeninger er det foreningen som har forpligtelsen, da de anses som grundejer. Det indebærer, at foreningen både er ansvarlig for snerydning af indkørelser, trapper, fortove, stier med offentlig adgang samt fjernelse af sne og istapper på tagene.

Fjernelse af sne
Foreningen kan vælge at ansætte et firma til rydning af sneen eller organisere en turnusordning blandt andelshaverne, som fungerer frivilligt. Organisering af turnusordning kan ske på generalforsmalingen. Er der tale om en privat fællesvej er det også foreningen der står for snerydning, da det ikke er kommunens ansvar. I langt de fleste tilfælde er foreningen/grundejeren kun forpligtet til at rydde sne op mod vejens midte, da foreningen/grundejeren på den modsatte side af vejen er forpligtet til at rydde sneen på sin del af vejen. Opstår der tvivl om hvorvidt ens forening er en privat fællesvej kan man kontakte kommunen eller finder oplysningerne på deres hjemmeside.

Derudover er foreningen/grundejeren også forpligtet til at strø salt eller grus på fællesarealerne for at forbygge glat føre og dermed hindre uheld eller skader. Ydermere skal der også være muligt for skraldemænd, postbud og gæster at komme sikkert frem til ejendommen, hvilket snerydning og saltning skal være med til at sikre.

Tidsfrist for snerydning
Tidsfristen for snerydning er iflg. kommunale regler ”snarest efter” sneen er faldet. I hverdagene og om lørdagen skal sneen være ryddet inden klokken syv og inden klokken otte på søndage og helligdage om morgenen, oveni skal der som minimum ryddes om morgenen, eftermiddagen og aftenen indtil kl. 22.

Faldskader
Skulle foreningen være ud for, at der opstår faldskader grundet manglende snerydning, har de erstatningspligt. Er man i tvivl om hvilken slags skader foreningens forsikring dækker, bør man tjekke op på det.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration