Ting og sager på fællesarealerne

Hvis man som andelshaver gerne vil stille ting på foreningens fællesarealer skal det være vedtaget på generalforsamlingen eller også skal der være givet tilladelse fra bestyrelsens side af, dog er det tilladt at stille ting på eget brugsretsområde.

Det er ikke i god ret at smide genstande ud som er blevet stillet på fællesarealerne uden varsling, hvor genstanden efterfølgende skal opbevares i et stykke tid før udsmidning er mulig.

Placering af genstande i trappeopgangen
Som udgangspunkt må f.eks. barnevogne ikke placeres i bunden af opgangen, da trappen anses som en flugtvej. Hvis man er i tvivl om hvorvidt genstande af ikke brandbart materiale må placeseres i bunden af opgangen, skal man kontakte det lokale brandvæsen. Det er endda muligt at få en bøde for spærring af flugtvejen, men da det er vanskeligt at bevise, hvilken andelshaver der har placeret tingene på trappen er det foreningens ansvar skriftligt at reagere på det, så trappen igen bliver fri for ting.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration