Uenighed mellem andelshaver og bestyrelsen

Der eksisterer ikke en klage indsats, hvis det er, at andelshavere gerne vil klage over foreningens bestyrelse. Andelshavere bør derfor i første omgang se, om man ikke kan komme frem til en fælles løsning.

Håndtering af uenigheder mellem andelshaver og bestyrelsen
Hvis det ikke er muligt at komme frem til en fælles løsning, kan man dernæst tage problemstillingen op på generalforsamlingen enten ved den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor man skal have samlet opbakning fra mindst 1/4 af de øvrige andelshavere.

Bestyrelsen har til opgave at føre de beslutninger der træffes på generalforsamlingen ud i livet. Der skal dog tages forbehold for, at bestyrelsen kan have beføjelser, som fremgår i foreningens vedtægt. Mener en andelshaver dog, at bestyrelsen har truffet en beslutning som modstrider deres beføjelser, kan andelshaveren anmode om, at beslutningen bliver taget op på generalforsamlingen. Bestyrelsens afgørelse kan dog ændres ved, at flertallet stemmer for til generalforsamlingen. Igen er dette muligt at tage op på en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlign
Som andelshaver har man ikke mulighed for selv at indklade til ekstraordinær generalforsamling, det er bestyrelsen der skal gøre det. Dette sker, hvis 1/4 af andelshaverne , et flertal i bestyrelsen eller foreningens administrator forlanger det. Bliver dette ønske ikke opfyldt efter gentagne gange, vil andelshaver selv kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ved indkaldelse skal det kunne dokumenteres, at der er opbakning blandt 1/4 andelshavere, deruodver skal indkaldelsen også indholde en dagsorden.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration