Standardvedtægter

Det er vigtigt at standardvedtægterne i foreninger løbende bliver revideret for at indarbejde de nye lovgivninger og retspraksis inden for andelsboligområdet.

Som udgangspunkt opererer man kun med en standardvedtægt, dog er der enkelte bestemmelser som kan variere alt efter om foreningen består af en etageejendom eller tæt/lav bebyggelse. Disse bestemmelser er også markeret i standardvedtægterne. Der kan i et særskilt dokument stå alternative vedtægtsbestemmelser som enten er blevet tilføjet eller som erstatter nogle af bestemmelserne i standardvedtægten.

Er du i tvivl eller har nogle yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration